Το εστραγκόν

Το εστραγκόν είναι ένα ποώδες-θαμνώδες πολυετές φυτό, που ανήκει στην οικογένεια Asteraceae. Η επιστημονική του ονομασία είναι Artemisiadracunculus. Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί η γαλλική του ονομασία ενώ η ελληνική αρτεμισία η δρακονταειδής δεν χρησιμοποιείται. Το φυτό αυτό ανήκει στο ίδιο