Η Αρόνια

Η αρόνια (Aronia melanocarpa) είναι ένα φυτό που ανήκει στην οικογένεια των Rosaceaeκαι στο γένος aronia. Είναι ένα θάμνος ο οποίος σε άγρια κατάσταση ευρίσκεται σε υγρά και όξινα εδάφη. Το φυτό όμως αυτό μπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορα εδάφη (αμμώδη, αργιλώδη,