Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μεγάλα Σχέδια Βελτιώσεως)» του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 « Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (αφορά υπάρχουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με ποσοστά ενίσχυσης από 40-75% ανάλογα με την ιδιότητα και την έδρα των δικαιούχων, με στόχο τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεών τους καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα

1. Ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (κατεύθυνσης ζωικής και φυτικής παραγωγής).

2. Ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης με ειδική στήριξη για την προμήθεια εξοπλισμού αμελκτηρίων, παγολεκανών κλπ. στον τομέα της αιγοπροβατοτροφείας)..

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για το πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Η ερώτηση σας

Το ονοματεπώνυμο σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνο σας(απαραίτητο)