ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ .«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 

Εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το πριμ πρώτης εγκατάστασης για το 2014 είναι από 10.000 έως 20.000 €, ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης και του εισοδήματος της εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση.
Η εταιρεία μας φέτος είχε 100% επιτυχία σε όλους τους φακέλους που συνέταξε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για το πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Η ερώτηση σας

Το ονοματεπώνυμο σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνο σας(απαραίτητο)