Με τα προγράμματα ΕΣΠΑ ενισχύεται η νεανική επιχειρηματικότητα, οι καινοτόμες ιδέες,
■ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το 51% τουλάχιστον της νέας επιχείρησης πρέπει να κατέχεται από Φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που δεν έχουν ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα μέχρι της υποβολής της αίτησης τους.

■ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νεοσύστατες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα) οι οποίες δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.

■ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα) οι οποίες μέχρι και την υποβολή της αίτησης έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία (1) έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:   
■ 50% ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης και την νομικής μορφής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για το πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Η ερώτηση σας

Το ονοματεπώνυμο σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνο σας(απαραίτητο)