8.00

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (Prunus dulcis)

Οικογένεια: Rosaceae
Γένος Prunus
Είδος Dulcis
Κλίμα: Σε ποικίλα κλίματα είναι φυτό «ξηροθερμικό»
Έδαφος:  Προσαρμόζεται σε ασβεστώδη και χαλικώδη εδάφη. ρΗ 6,5- 8
Υψόμετρο: 50- 1500 μέτρα
Περίοδος ανθήσεως : Από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι αρχές Απριλίου
Ώρες χειμερινού ψύχους :100-400 ώρες κάτω από 7ο C
Περίοδος φυτεύσεως: Νοέμβριος- Μάρτιος
Αποστάσεις φυτεύσεως: 5Χ5, 5Χ6, 6Χ6
Αριθμός φυτών το στρέμμα 40, 33, 30
Αρδεύεται ή όχι: Καλλιεργείται σαν αρδευόμενη και σαν ξηρική
Λίπανση: 8-4-10
Είδος κλαδέματος: Κυπελλοειδές (διάφορα συστήματα)
Ποικιλίες Αυτογόνιμες: (TUONO, SUPERNOVA, GUARA, κ.α)
Αυτόστειρες:(FERRAGNES, MARCONA, κ.α)
Επικονιάστριες ποικιλίες :FERRANDUEL, FERRASTAR, TEXAS, κ.α
Υποκείμενα Αμυγδαλοροδάκινο (GF 677), Hansen, Cadaman
Οικονομικότητα Κόστος εγκατάστασης: 350-450 € στρέμμα
Παραγωγή: 300-400 κιλά το στρέμμα
Ακαθάριστα έσοδα: 750-1200 € το στρέμμα
Καθαρό κέρδος: 500-800€ το στρέμμα

Κατηγορία:
13% έκπτωση για αγορές άνω των 250 δενδρυλλίων

Τιμές-Ποικιλίες

       Τιμές                                                                                                           

 •1 έως 50 φυτά 8 ΕΥΡΩ/ανά φυτό
 •51 εώς 249 φυτά 7,5 ΕΥΡΩ/ανά φυτό 
 •250 και άνω 6,9 ΕΥΡΩ/ανά φυτό 

Ποικιλίες:

Tuono

Guara

Ferragnes

Ferraduel

Genco

Supernova